หน้าแรก / การบริการ

มีบุตรยาก เริ่มต้นรักษาอย่างไร

        เมื่อพบว่าเราเป็นผู้ที่มีบุตรยากหรือสงสัยว่ามีลูกยากควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นาน เนื่องจากอาจทำให้อัตราความสำเร็จในการรักษาลดลงได้

ขั้นตอนการตรวจรักษา

#มีลูกยากเรื่องยากที่ดูแลได้

#มีลูกยากอยากมีลูก

#ตรวจภาวะมีบุตรยาก

#ตรวจท่อนำไข่ (HSG) ฉีดสีดูท่อนำไข่

#ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลจุฬารัตน์11อินเตอร์

 

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

เปิดให้บริการทุกวัน 8.00-18.00 น.

มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกตรวจทุกวัน

สอบถามข้อมูลกับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ หรือนัดหมายล่วงหน้า

ได้ที่ 038-500-300 ต่อ 2200 หรือ 099-3366297

(line) ID: ivfch11

Facebook : https://www.facebook.com/ivfchularat11center

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

ที่อยู่ : 185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ : 038-500-300-99 แฟกซ์ : 038-500-390