หน้าแรก / แพ็คเกจโปรโมชั่น

IVF/ICSI เด็กหลอดแก้ว ยากระตุ้นไข่ เก็บไข่อิ๊กซี่ เลี้ยงตัวอ่อน

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

ที่อยู่ : 185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ : 038-500-300 ต่อ 2200 มือถือ : 099-3366297 แฟกซ์ : 038-500-390